ул. Хан Кубрат 2, ет. 1, офис 3
Пловдив,
България
24.7454825
42.1519045
UserLikes
Име: РЕЛЕНА 92
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 1, офис 3
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.relena92.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Преводачески услуги
Дейност:

Преводачески услуги

Ключови думи: преводи, легализация, документи, локализация на сайтове, специализирани преводи

Услуги

Копирайтинг
Копирайтинг (Copywriting) услугата представлява най-общо писане на текстове на предварително зададена от клиента тематика. Тези текстове трябва да са уникални, защото копираното вече съществуващо съдържание моментално попада в т.нар. „допълнителни резултати от търсенето” на търсачките. Страниците попаднали там имат статут на информация второ качество. За да не се случи това с текста на Вашия уебсайт, той трябва да има уникално съдържание. За писането на такива текстове е необходима особена компетентност, а също така и познаване на законите на уеб копирайтинга. Предлагаме съставянето на грамотни текстове, лесни и приятни за четене, съобразени с особеностите на Вашата дейност и допринасящи за увеличаването на Вашите продажби.
Легализация на документи
Извършваме легализация - заверки на документи във всички държавни институции и посолства в България.
За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно - български документ да бъде признат в чужбина, той трябва да бъде преведен и „легализиран”. Преводът трябва да бъде извършен от заклет (оторизиран) преводач към агенция за преводи, която има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.
Локализация на уеб сайтове
Локализацията е не просто превод на даден уебсайт, а представлява адаптирането му спрямо целевата държава или регион. Вашите продукти или услуги може да са перфектни, но да останат непонятни за потребителите от определен регион, ако не са представени според техните разбирания и изисквания. За да се избегне това, предлагаме услугата локализиране на интернет страници. Нашите експерти ще разгледат Вашия уебсайт и ще посочат тези области, които имат нужда от локализация - детайли от съдържанието, формат на датата и часа, валута, мерни единици, графични елементи, национални празници, кавички.
Писмени преводи
Извършваме писмени преводи на всякакви документи и специализирани текстове в различни професионални направления - европейско законодателство, медицина, дентална медицина, фармация, медицинска апаратура, електроника и електротехника, информационни технологии.
При превода ще запазим формата на оригиналния документ в максимална степен.
Редакция, ревизия и корекция на текстове
Тъй като все повече хора владеят чужди езици, често пъти материалите се превеждат от служители на фирмата, които не са професионални преводачи. Но за да стане един преведен текст наистина добър, разбираем и точен, е необходима намесата на професионален преводач, който ще изчете оригинала и превода и ще направи необходимите корекции в термините и стила, правописа, граматиката, пунктуацията, форматирането.
Транскрибиране
Предлагаме превръщане в писмен вид на говорима реч, песни. Добавяне на субтитри.
Устни преводи
Релена–92 предоставя услуги в областта на устните преводи: придружаване при бизнес срещи и преговори, съдебни дела, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни разговори, различни търговски сделки и други специални случаи.
При устните преводи ролята, отговорността и компетентността на преводача са от изключителна важност, тъй като от него зависи колко успешна ще е комуникацията между двете страни. 
Открийте ни в Google+